Företagets Historia

Bröderna Kjell och Stig Johansson hade tidigare brutit torv på Pinnamyr sedan 1957. De började verksamheten på föräldragården och grävde upp torvblocken med spade. Sedan starten så är det endast blocktorv som produceras.

Runt 1960 gick man över till att gräva upp allt med maskin. Inledningsvis såldes torven med träemballage runt om. Senare köptes en karusell som packade riven torv i plastsäckar. Man arrenderade mer mark av bönder i trakten och köpte även till mer myrmark själva. Lok och rallar användes till att bärga hem skörden till lagerbyggnader vid fabriken.

Fr o m, 1989 kör man i stället in torven med hjälp av traktor och vagn.

Dan Johansson
Dan Johansson

År 2000 tog Dan Johansson över verksamheten i Söftesmåla.

Under 2007-2008 köpte företaget till ca 25 hektar myr och fick mer råvara och ett förlängt täkttillstånd som gäller tom, 2038. Det har satsats på en modernare fabrik med ny packmaskin. Lokalerna är uppvärmda och den nya 300 liters säcken anpassas till EUR-pallformat, vilket gör att transporterna blir mer effektiva. Med den nya fabriken kan en arbetare sköta packeteringen och man slipper tunga lyft.

Företaget bryter i dag nästan 25 000 m³ blocktorv om året.