Välkommen!

Vi har tillverkning av torvmull, torvströ och blocktorv.
Används som stallströ och jordförbättring.

Nyhet! Nu kan vi även erbjuda stallströ löst i containrar!

”Det har brutits torv i Söftesmåla sedan 1957 av bröderna Kjell och Stig Johansson . År 2000 togs företaget över av Kjells son Dan Johansson som bildade Söftesmåla Naturtorv AB. Sedan 2001 är företaget delägare i Scanpeat AB i Strömsnäsbruk, och RHP-certifierad.”
Läs om Söftesmåla i tidningen Svensk Torv nr3 2013